Huidige openingstijden kinderopvang Wollewop


Wollewop is op dit moment geopend op dinsdag. Er is vanaf zomer 2020 weer plek voor twee kinderen.

De kinderen kunnen tussen 7.30u en 8.30u gebracht worden.

Tussen 17.00u en 18.30u kunnen de kinderen gehaald worden.

In overleg kan dit natuurlijk altijd een keertje anders.


Regels bij kinderopvang Wollewop


Regels zijn hulpmiddelen en geen onveranderlijke wetten. Ik gebruik ze om te laten weten waar de kinderen en ouders/verzorgers aan toe zijn. Teveel regels maken het voor de kinderen niet leefbaar en mij als gastouder niet werkbaar. Aan de andere kant moeten er regels zijn omdat kinderen erg veel behoefte hebben aan duidelijkheid. Ik hecht belang aan de ontwikkeling van een goede verstandhouding tussen kind, ouders/verzorgers en mijzelf.

De volgende regels zijn van toepassing:


- Er is een vast dagritme zodat herkenningsmomenten voor kinderen duidelijk zijn.

- Er wordt alleen aan tafel gegeten en gedronken.

- Baby’s krijgen op schoot een flesje.

- Er wordt onder toezicht buiten gespeeld.

- De gastouder heeft een mobiele telefoon en een EHBO-doos bij zich voor noodgevallen.

- Ouders/verzorgers brengen en halen de kinderen in de woonkamer, zodat de overdracht van de verantwoordelijkheid duidelijk is.

- Kinderen worden alleen meegegeven aan derden indien de ouders/verzorgers daarvan bericht hebben gegeven.

Pedagogisch geef ik de kinderen mee dat:

- Je soms op je beurt moet wachten.

- Je soms dingen moet delen, bijvoorbeeld speelgoed.

- Het niet ‘leuk’ is een ander te plagen of pijn te doen.

- Je moet leren een klein moment van aandacht te hebben, bijvoorbeeld door naar een kort verhaal te luisteren.

- Gillen en schreeuwen niet prettig is.

- Wat je zelf kan doen, je ook zelf doet.

- Opruimen er ook bij hoort.

- Stoelen zijn om op te zitten, niet om op te staan.

- Ook de tafel is niet bedoeld als klimrek.

- Je eerbied kunt hebben voor mensen, dieren en dingen in je omgeving.

Principieel:

Kinderen mogen niet:

- Tijdens het eten met speelgoed spelen.

- Met eten gooien of spelen.

- Botsen met rijdend materiaal.

- Speelgoed kapotmaken of ermee gooien.

Veiligheid:

- Kinderen mogen elkaar niet duwen of pijn doen.

- Ze mogen niet met zand gooien, op gevaarlijke dingen klimmen en alleen naar buiten.

- Rennen in de leefruimte of op de gang.

Hygiëne:

Ik leer de kinderen:

- Handen te wassen na het buitenspelen, na toiletbezoek, na het knutselen en voor het aan tafel gaan.

- Dat alleen aan tafel gegeten en gedronken wordt.

- Geen zand, sneeuw of ijs van buiten te eten.

Dagindeling kinderopvang Wollewop


07.30-08.30u: ouders brengen hun kind

09.00u: gezamenlijke start van de dag/voorleesmoment

09.15u: spelen/naar buiten

09.30u: drinken en fruit eten

10.00u: spelen/naar buiten

11.15u: verhaaltje/kringspelletje

11.30u: lunch

13.00u: slapen/rusten

15.00u: drinken en iets eten

15.30u: spelen/naar buiten

16.30u: gezamenlijke afsluiting/voorleesmoment

17.00-18.30u: kinderen worden opgehaald

NB wanneer een kind een ander slaap/rustritme gewend is houd ik daar natuurlijk rekening mee. Baby's slapen uiteraard naar behoefte.


Oudercommunicatie bij kinderopvang Wollewop


Ik hecht veel waarde aan goede contacten met de ouders en verzorgers om zo te komen tot een optimale samenwerking. De middelen die ik hiervoor gebruik zijn:

Het intakegesprek

In dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers informatie over de gang van zaken bij Wollewop. Vragen worden beantwoord, een rondleiding wordt gegeven en er worden afspraken gemaakt over de gewenningsperiode.

Huisbezoek

Ik leg ter kennismaking met de omgeving van het kind en de ouders/verzorgers een huisbezoek af, mits dit gewenst is.

Oudergesprek

Een gesprek op verzoek van de ouders om hen te informeren over de ontwikkeling van hun kind en ter wederzijdse uitwisseling.

Communicatieschrift

Ieder kind krijgt een schriftje waarin het verloop van de dag wordt beschreven, foto’s worden geplakt, bijzonderheden worden vermeld. Ook ouders/verzorgers kunnen via dit schrift mededelingen doen aan mij.

Verjaardagen

Ouders/verzorgers kunnen aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag van hun kind. Graag ‘gezonde’ traktaties.