<a href="http://www.wollewop.nl/?attachment_id=143" rel="attachment wp-att-143"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-143" src="http://www.wollewop.nl/wp-content/uploads/2009/11/DSC_0345-150x150.jpg" alt="DSC_0345" width="150" height="150" /></a>Ik ben Marike, 41 jaar en moeder van Milein (2009), Lonne (2012) en Torre (2015). Mijn partner heet Jan Wouter en met zijn vijven wonen we in Haren, vlakbij de stad Groningen.

Opvang Wollewop bestaat sinds 2010. Ik heb in de jaren daarvoor in Utrecht met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt. De opleidingen die ik afgerond heb zijn HBO-SPH en Pabo. Vanwege een sterke binding met het noorden van het land zijn we destijds weer naar hier gekomen. Ik wilde graag de zorg voor onze dochter combineren met het werken met kinderen. Zodoende is het plan ontstaan om professioneel kleinschalige kinderopvang te gaan verzorgen vanuit huis.

Daarnaast heb ik de afgelopen jaren een deeltijdstudie gedaan voor het schrijven van kinderboeken. Mijn debuut komt uit in juni 2017, bij uitgeverij Leopold. Het boek heet <em>Schuilplaats</em> en gaat over vriendschap en loslaten.

Jan Wouter en ik hechten grote waarde aan milieubewust leven vanuit respect voor de natuur.  Daarom is mijn opvang ook op die manier georganiseerd. Ik werk met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, we gebruiken milieuvriendelijke luiers (kan ook naar wens met biologisch katoenen luiers, onze kinderen hadden met deze luiers vrijwel nooit luieruitslag), we gebruiken groene stroom en we eten biologisch.Ook wil ik de kinderen zoveel mogelijk kennis laten maken met de natuur en alles wat zij met haar seizoenen te bieden heeft. We genieten daar echt van, gaan lekker veel naar buiten in onze tuin en naar de nabij gelegen parkjes. De aandacht voor de natuur betreft mijns inziens ook de aandacht voor dieren, zoals de vogels die rond het huis vliegen, onze kat die overigens ten tijde van de opvangdagen meestal buiten is, maar ook de boerderijdieren die vlakbij op de ecologische zorgboerderij 'De Mikkelhorst' te bewonderen zijn.

Voor de begeleiding van de kinderen laat ik me inspireren door alle ervaring die ik heb opgedaan in het onderwijs zoals bijvoorbeeld 'Human Dynamics', een visie waarbij er vanuit wordt gegaan dat kinderen (en volwassenen) al  in hun vroegste wezen een dynamiek  bezitten die wordt gedomineerd door respectievelijk het hoofd, het hart of de handen. Ook wel  het <em>mentale aspect, </em>het<em> emotionele aspect </em>of  het <em>fysieke aspect </em>genoemd<em>. </em>De vele combinaties die in oneindige gradaties kunnen worden aangetroffen, maken dat we ons op een bepaalde manier ontwikkelen. Een kind dat bijvoorbeeld door het emotionele aspect gedomineerd wordt, zal in zijn of haar ontwikkeling een grote behoefte hebben aan contact, het samendoen en het samenwerken. Een kind dat meer door het fysieke aspect wordt gedomineerd, leert graag door te doen en heeft de ruimte nodig om te klimmen en te klauteren. Ik laat de kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekken wat hun interesses en talenten zijn, ik ben aanwezig, maar op de achtergrond.

Onlangs heb ik een cursus mindful opvoeden gevolgd, de manier van kijken naar kinderen vanuit mindfulness past goed bij mij. Zonder oordeel en in het moment, met volle aandacht. Ik heb dus mijn ideeën maar ik mag ook heel graag van gedachten wisselen met ouders die net als ik in ontwikkeling zijn in dit proces van opvoeden en de begeleiding naar volwassenheid.

Alweer acht jaar hebben we een eigen biologische moestuin waar we de groente en sommig fruit vandaan kunnen halen. Het geluk wil dat het op loopafstand van ons huis is. Daardoor kan ik er met de kinderen af en toe een kijkje nemen. Zij vinden het vaak heel wonderlijk om te zien hoe alles er door de seizoenen heen verandert.

 

Wollewop is geopend op maandag en dinsdag.

De kinderen kunnen tussen 7.30u en 8.30u gebracht worden.

Tussen 17.00u en 18.30u kunnen de kinderen gehaald worden.

In overleg kan dit natuurlijk altijd een keertje anders.

NB We zijn net in augustus verhuisd naar dit huis in de groene omgeving van Haren, wat betekent dat ik mijn deuren op deze nieuwe plek voor het eerst kan openen op <em><strong>maandag 13 september 2010</strong></em><strong>. </strong>

Vanaf deze datum kan er dan ook door geïnteresseerden vrijblijvend een kijkje worden genomen. Neem hiervoor gerust contact met mij op via het contactformulier of bel mij op nummer: 0653611060.

Regels zijn hulpmiddelen en geen onveranderlijke wetten. Ik gebruik ze om te laten weten waar de kinderen en ouders/verzorgers aan toe zijn. Teveel regels maken het voor de kinderen niet leefbaar en mij als gastouder niet werkbaar. Aan de andere kant moeten er regels zijn omdat kinderen erg veel behoefte hebben aan duidelijkheid. Ik hecht belang aan de ontwikkeling van een goede verstandhouding tussen kind, ouders/verzorgers en mijzelf.

De volgende regels zijn van toepassing:

<em>Organisatorisch:</em>

- Er is een vast dagritme zodat herkenningsmomenten voor kinderen duidelijk zijn.

- Er wordt alleen aan tafel gegeten en gedronken.

- Baby’s krijgen op schoot een flesje.

- Er wordt onder toezicht buiten gespeeld.

- De gastouder heeft een mobiele telefoon en een EHBO-doos bij zich voor noodgevallen.

- Ouders/verzorgers brengen en halen de kinderen in de woonkamer, zodat de overdracht van de verantwoordelijkheid duidelijk is.

- Kinderen worden alleen meegegeven aan derden indien de ouders/verzorgers daarvan bericht hebben gegeven.

<em>Pedagogisch geef ik de kinderen mee dat:</em>

- Je soms op je beurt moet wachten.

- Je soms dingen moet delen, bijvoorbeeld speelgoed.

- Het niet ‘leuk’ is een ander te plagen of pijn te doen.

- Je moet leren een klein moment van aandacht te hebben, bijvoorbeeld door naar een kort verhaal te luisteren.

- Gillen en schreeuwen niet prettig is.

- Wat je zelf kan doen, je ook zelf doet.

- Opruimen er ook bij hoort.

- Stoelen zijn om op te zitten, niet om op te staan.

- Ook de tafel is niet bedoeld als klimrek.

- Je eerbied kunt hebben voor mensen, dieren en dingen in je omgeving.

<em>Principieel:</em>

Kinderen mogen niet:

- Tijdens het eten met speelgoed spelen.

- Met eten gooien of spelen.

- Botsen met rijdend materiaal.

- Speelgoed kapotmaken of ermee gooien.

<em>Veiligheid:</em>

- Kinderen mogen elkaar niet duwen of pijn doen.

- Ze mogen niet met zand gooien, op gevaarlijke dingen klimmen en alleen naar buiten.

- Rennen in de leefruimte of op de gang.

<em>Hygiëne:</em>

Ik leer de kinderen:

- Handen te wassen na het buitenspelen, na toiletbezoek, na het knutselen en voor het aan tafel gaan.

- Dat alleen aan tafel gegeten en gedronken wordt.

- Geen zand, sneeuw of ijs van buiten te eten.

07.30-08.30u : ouders brengen hun kind

09.00u:                gezamenlijke start van de dag

09.15u:                 spelen/naar buiten

10.15u:               drinken en fruit eten, aansluitend broodjes kneden

voor de lunch

10.45u:                 spelen/naar buiten

11.45u:                 verhaaltje/kringspelletje

12.00u:                lunch

13.00u:                slapen/rusten

15.00u:                drinken en iets eten

15.45u:                 spelen/naar buiten

16.30u:                 gezamenlijke afsluiting

17.00-18.30u:   kinderen worden opgehaald

NB wanneer een kind een ander slaap/rustritme gewend is houd ik daar natuurlijk rekening mee.

Ik hecht veel waarde aan goede contacten met de ouders en verzorgers om zo te komen tot een optimale samenwerking. De middelen die ik hiervoor gebruik zijn:

<em>Het intakegesprek</em>

In dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers informatie over de gang van zaken bij Wollewop. Vragen worden beantwoord, een rondleiding wordt gegeven en er worden afspraken gemaakt over de gewenningsperiode.

<em>Huisbezoek</em>

Ik leg ter kennismaking met de omgeving van het kind en de ouders/verzorgers een huisbezoek af.

<em>Oudergesprek</em>

Een geprek om de ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkeling van hun kind en ter wederzijdse uitwisseling.

<em>Communicatieschrift</em>

Ieder kind krijgt een schriftje waarin het verloop van de dag wordt beschreven, foto’s worden geplakt, bijzonderheden worden vermeld. Ook ouders/verzorgers kunnen via dit schrift mededelingen doen aan mij.

<em></em> <em>Verjaardagen</em>

Ouders/verzorgers kunnen aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag van hun kind. Graag ‘gezonde’ traktaties.

<em>Ouderparticipatie</em>

Ouders kunnen op velerlei gebieden participeren. Zij kunnen zitting nemen in de oudercommissie, ondersteuning bieden in de groep, aanwezig zijn bij jaarfeesten, deze helpen organiseren, helpen bij schoonmaak en onderhoud en dergelijke. Doordat leidsters en ouders taken delen kan een gemeenschappelijkheid ontstaan waarbij de twee werelden van thuis en de opvang met elkaar in verbinding komen.